Anförande av Ryska federationens president

Lögnens Imperium

24 februari 2022 06:00 Kreml, Moskva

Anförande av Ryska federationens president

Jag anser att det i dag är nödvändigt att återigen tala om de tragiska händelserna i Donbass och nyckelaspekterna för att säkerställa Rysslands säkerhet.

Jag börjar med vad jag sa i mitt anförande den 21 februari 2022. Jag talade om vår största oro och bekymmer, och om de grundläggande hot som oansvariga västerländska politiker konsekvent skapat för Ryssland , plumpt och oförskämt år efter år. Jag syftar på Natos expansion österut, vilket flyttat dess militära infrastruktur allt närmare den ryska gränsen.

Det är ett faktum att vi under de senaste 30 åren tålmodigt har försökt komma fram till en överenskommelse med de ledande Nato-länderna om principerna om lika och odelbar säkerhet i Europa. Som svar på våra förslag mötte vi undantagslöst antingen, ett cyniskt bedrägeri och lögner, eller försök till påtryckningar och utpressning, medan den nordatlantiska alliansen fortsatte att expandera trots våra protester och oro. Dess militärmaskin rör sig och närmar sig som sagt själva vår gräns.

Varför händer det här? Varifrån kom detta oförskämda sätt att tala från upphöjdheten av sin exceptionalism, ofelbarhet och allt tillåtande? Vad är förklaringen till denna hånfulla och föraktfulla inställning till våra intressen och absolut legitima krav?

Svaret är enkelt. Allt är klart och uppenbarat. I slutet av 1980-talet blev Sovjetunionen svagare och bröts av dessa skäl isär. Den erfarenheten borde tjäna som en bra läxa för oss, eftersom den har visat oss att maktens och viljans förlamning är det första steget mot fullständig förnedring och glömska. Vi tappade självförtroendet bara för ett ögonblick, men det räckte för att störa maktbalansen i världen.

Som ett resultat av detta är de gamla fördragen och avtalen inte längre giltiga. Våra bönfallande förfrågningar hjälpte inte. Allt som inte passar den dominerande staten, makterna som finns fördöms som ålderdomliga, föråldrade och värdelösa. Samtidigt presenteras allt som de anser vara användbart som den yttersta sanningen, som påtvingas andra oavsett kostnaden av kränkande och med alla tillgängliga medel. De som vägrar att rätta sig utsätts för den starkes rätt taktiken.

Det jag säger nu gäller inte bara Ryssland och Ryssland är inte det enda landet som oroar sig för detta. Det har att göra med hela systemet för internationella förbindelser, och ibland även USA:s allierade. Sovjetunionens sammanbrott ledde till en omfördelning i världen, och de folkrättsnormer som utvecklades vid den tiden – och de viktigaste av dem, de grundläggande normerna som antogs efter andra världskrigets slut och som till stor del formaliserade resultatet – kom i vägen för de som utropat sig själv som vinnare av det kalla kriget.

Naturligtvis måste praxis, internationella relationer och reglerna som reglerar dem ta hänsyn till de förändringar som äger rum i världen och i maktbalansen. Detta borde dock ha gjorts professionellt, smidigt, tålmodigt och med vederbörlig hänsyn och respekt för alla staters intressen och ens eget ansvar. Istället såg vi ett tillstånd av eufori skapat av känslan av absolut överlägsenhet, en sorts modern absolutism, i kombination med låg kulturell standard och arrogans hos de, som formulerade och drev igenom beslut som bara passade dem själva.

Situationen tog en annan vändning.

Utrikesministern [Colin Powell] höll upp en flaska med vit makt – [en medveten felstavning power, powder. Den första färgade utrikesministern i USA:s historia] – offentligt, så att hela världen kunde se, och försäkrade det internationella samfundet att det var ett kemiskt WMD skapat i Irak. Det visade sig senare att alltihop var bluff och båg och att Irak inte hade några kemiska vapen. Otroligt och chockerande men sant. Vi bevittnade lögner skapade och uttalade på högsta statliga nivå, vilka uttalades från den höga talarstolen i FN:s säkerhetsråd. Som ett resultat av detta såg vi en enorm förlust i människoliv och skadade, med förstörelse och ett kolossalt uppsving av terrorism.

Sammantaget verkar det som att nästan överallt, i många regioner i världen dit USA förde sin ”lag och ordning”, skapades detta blodiga icke-läkande sår, och den internationella terrorismens och extremismens förbannelse. Jag har bara nämnt det mest uppseendeväckande men långt ifrån det enda exemplet på åsidosättande av internationell lag.

Denna imponerande samling inkluderar löften att inte expandera Nato österut ens med en tum. För att erinra er, de har lurat oss, eller enkelt uttryckt, de har lekt med oss. Visst hör man ofta att politik är en smutsig affär. Det kan så vara, men den borde inte vara så smutsig som den är nu, och inte i en sådan omfattning. Denna typ av bedrägligt beteende strider inte bara mot principerna för internationella relationer, utan också och framför allt, mot de allmänt accepterade normerna för moral och etik. Var finns sanningen och rättvisan i detta? Det är bara lögner och hyckleri i allt.

För övrigt skriver och säger amerikanska politiker, statsvetare och journalister att ett veritabelt ”lögnens imperium” har skapats inne i USA de senaste åren. Det är svårt att inte hålla med om detta – det är verkligen så. Men man ska inte vara blygsam för det: USA är fortfarande ett stort land och en systembildande makt. Alla deras satellitstater säger inte bara ödmjukt och lydigt ja till och agerar papegoja vid minsta förevändning, utan imiterar också deras beteende och accepterar entusiastiskt de regler som erbjuds dem. Därför kan man med goda skäl och med tillförsikt säga att hela det så kallade västblocket, som bildats av USA till sin egen förebild och likhet, i sin helhet är samma ”lögnens imperium”.

Trots att vårt land – efter Sovjetunionens upplösning – med tanke på hela det nya moderna Rysslands oöverträffade öppenhet, dess beredskap att arbeta ärligt tillsammans med USA och andra västerländska partners, samt dess praktiskt taget ensidiga nedrustning, försökte de omedelbart sätta slutgiltig press på oss, göra slut på oss och förgöra oss totalt. Så var det på 1990-talet och början av 2000-talet, när det så kallade kollektiva väst aktivt stödde separatism och legosoldatgäng i södra Ryssland. Vilka offer och vilka förluster vi var tvungna att genomlida och vilka prövningar vi var tvungna att gå igenom vid den tiden, innan vi tills slut bröt ryggen på den internationella terrorismen i Kaukasus! Vi minns detta och kommer aldrig att glömma det.

Rättare sagt, försöken att använda oss i sina egna syften upphörde aldrig förrän helt nyligen: De försökte förstöra våra traditionella värderingar och tvinga på oss sina falska värderingar som skulle urholka oss och vårt folk inifrån, det är de attityder som de aggressivt har påtvingat sina egna länder, attityder som direkt leder till förnedring och degeneration, eftersom de strider mot den mänskliga naturen. Detta kommer inte att hända här. Ingen har någonsin lyckats med detta och kommer inte heller att lyckas nu.

Trots allt detta gjorde vi i december 2021 ännu ett försök att nå en överenskommelse med USA och dess allierade om principerna för europeisk säkerhet och Natos icke-expansion. Våra ansträngningar var förgäves. USA har inte ändrat sin ståndpunkt. De anser inte att det är nödvändigt att komma överens med Ryssland i en fråga som är avgörande för oss. USA strävar efter sina egna mål, samtidigt som de försummar våra intressen.

Naturligtvis väcker denna situation en fråga: vad kommer härnäst, vad kan vi förvänta oss? Om historien är till någon vägledning, så vet vi att Sovjetunionen 1940 och början av 1941 gick långt för att förhindra krig eller åtminstone fördröja dess utbrott. För detta ändamål försökte Sovjetunionen att inte provocera den potentiella angriparen förrän i slutet, genom att avstå eller skjuta upp de mest brådskande och uppenbara förberedelser som det var tvunget att göra för att försvara sig från en förestående attack. När de äntligen agerade var det för sent.

Som ett resultat var landet inte förberett att motverka invasionen av Nazityskland, som utan att ha förklarat krig attackerade vårt fosterland den 22 juni 1941. Sovjetunionen stoppade fienden och fortsatte med att besegra dem, men kostnaden blev enorm. Försöket att blidka angriparen innan det stora fosterländska kriget, visade sig vara ett misstag på vårt folks bekostnad. Under de första månaderna efter att fientligheterna bröt ut förlorade vi stora territorier av strategisk betydelse, såväl som miljontals liv. Vi kommer inte att göra om detta misstag en andra gång. Vi har ingen rätt att göra så.

De som strävar efter global dominans har offentligt utsett Ryssland som sin fiende. Det gjorde de ostraffat. Missta er inte, de hade ingen anledning att agera på det sättet. Det är sant att de har betydande ekonomiska, vetenskapliga, tekniska och militära resurser. Vi är väl medvetna om detta och har en objektiv syn på de ekonomiska hot vi har hört om, precis som vår förmåga att motverka denna fräcka och oändliga utpressning. Låt mig upprepa att vi inte har några illusioner i detta avseende och är extremt realistiska i våra bedömningar.

Även efter Sovjetunionens upplösningen, där vi förlorade en avsevärd del av dess kapacitet när det gäller militära angelägenheter, är dagens Ryssland fortfarande en av de mäktigaste kärnvapenstaterna. Dessutom har Ryssland ett visst försprång med flera banbrytande vapen. I detta sammanhang bör det inte råda något tvivel för någon, att varje potentiell angripare kommer att möta ett nederlag med olycksbådande konsekvenser om de direkt skulle attackera vårt land.

Samtidigt förändras tekniken snabbt, även inom försvarssektorn. En dag finns det en ledare, och i morgon en annan, men den militära närvaron i de territorier som gränsar till Ryssland, om vi tillåter det att fortsätta, kommer att finnas kvar i årtionden framöver eller kanske för alltid, vilket skapar ett ständigt ökande och totalt oacceptabelt hot för Ryssland.

Till och med nu, med Natos expansion österut, har situationen för Ryssland blivit värre och farligare för varje år. Dessutom har Natos ledning de senaste dagarna varit rakt på sak i sina uttalanden om att de måste påskynda och intensifiera ansträngningarna för att föra alliansens infrastruktur ännu närmare Rysslands gränser. De har med andra ord skärpt sin position. Vi kan inte stå sysslolösa och passivt observera denna utveckling, det skulle vara en helt oansvarigt av oss att göra så.

Varje ytterligare utbyggnad av den nordatlantiska alliansens infrastruktur, eller de pågående ansträngningarna att få militärt fotfäste på det ukrainska territoriet är oacceptabelt för oss. Frågan handlar naturligtvis inte om själva Nato, det är bara ett verktyg för USA:s utrikespolitik. Problemet är att i territorier som gränsar till Ryssland, som jag måste notera är vårt historiska land, håller ett fientligt ”anti Ryssland” på att ta form. Fullt kontrollerat utifrån gör de allt för att locka till sig Natos väpnade styrkor och skaffa spjutspetsvapen.

För USA och dess allierade är det en politik av att innesluta Ryssland, med uppenbar geopolitisk återbäring. För vårt land är det en fråga om liv och död, en fråga om vår historiska framtid som nation. Detta är ingen överdrift, det är ett faktum. Det är inte bara ett mycket verkligt hot mot våra intressen, utan mot själva existensen av vår stat och mot dess suveränitet. Det är den röda linjen som vi har talat om vid ett flertal tillfällen. De har nu korsat den.

Detta för mig till situationen i Donbass. Vi kan se att de krafter som iscensatte kuppen i Ukraina 2014 har tagit makten, de behåller den med hjälp av dekorativa valförfaranden och har övergett vägen till en fredlig konfliktlösning. I åtta år, i åtta oändliga år har vi gjort allt för att lösa situationen med fredliga politiska medel. Allt var förgäves.

Som jag sa i mitt förra anförande kan man inte utan medkänsla titta på vad som händer där. Det blev omöjligt att tolerera det. Vi var tvungna att stoppa illdådet, folkmordet på de miljoner människor som bor där och som satte sitt hopp till Ryssland, till oss alla. Det är deras ambitioner, dessa människors känslor och smärta som var den främsta drivkraften bakom vårt beslut att erkänna Donbass folkrepublikers oberoende.

Jag vill dessutom betona följande. De ledande Nato-länderna, fokuserade på sina egna mål, stödjer de högerextrema nationalisterna och nynazisterna i Ukraina, de som aldrig kommer att förlåta folket på Krim och Sevastopol för att de fritt valt att återförenas med Ryssland.

De kommer utan tvekan att försöka föra kriget till Krim, precis som de har gjort i Donbass, och att döda oskyldiga människor precis som medlemmarna av straffenheterna för de ukrainska nationalisterna och Hitlers medbrottslingar gjorde under det stora fosterländska kriget. De har också öppet gjort anspråk på flera andra ryska regioner.

Om vi ​​tittar på händelseförloppet och de inkommande rapporterna, kan uppgörelsen mellan Ryssland och dessa styrkor inte undvikas. Det är bara en tidsfråga. De gör sig redo och väntar på det rätta ögonblicket. Dessutom gick de så långt att de uttryckte en strävan att skaffa kärnvapen. Vi kommer inte att låta detta hända.

Jag har redan sagt att Ryssland accepterade den nya geopolitiska verkligheten efter Sovjetunionens upplösning. Vi har behandlat alla nya postsovjetiska staterna med respekt och kommer att fortsätta att agera på det sättet. Vi respekterar och kommer att respektera deras suveränitet, vilket bevisas av den hjälp vi gav Kazakstan när de stod inför de tragiska händelserna som utmanade deras statliga integritet. Men Ryssland kan inte känna sig tryggt, utvecklas och existera, samtidigt som det står inför ett permanent hot från dagens Ukrainska territorium.

Låt mig påminna er om att vi 2000–2005 använde vår militär för att trycka tillbaka terrorister i Kaukasus och där stod upp för vår stats integritet. Vi bevarade Ryssland. Under 2014 stöttade vi människorna på Krim och Sevastopol. Under 2015 använde vi våra väpnade styrkor för att skapa en pålitlig sköld som förhindrade terrorister från Syrien från att penetrera Ryssland. Det här handlade om att försvara oss själva. Vi hade inget annat val.

Samma sak händer idag. De lämnar oss inget annat alternativ för att försvara Ryssland och vårt folk, än det vi tvingas använda idag. Under dessa omständigheter måste vi vidta djärva och omedelbara åtgärder. Folkrepublikerna Donbass har bett Ryssland om hjälp.

I detta sammanhang, och i enlighet med artikel 51 (kapitel VII) i FN-stadgan, med tillstånd av Rysslands federationsråd, och i genomförandet av fördragen om vänskap och ömsesidigt bistånd med Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Lugansk, som ratificerats av Förbundsförsamlingen den 22 februari fattade jag ett beslut om att genomföra en speciell militär operation.

Syftet med denna operation är att skydda människor som sedan åtta år tillbaka har ställts inför förnedring och folkmord som begåtts av Kiev regimen. För detta ändamål kommer vi att försöka demilitarisera och denazifiera Ukraina, samt ställa de som begått ett flertal blodiga brott mot civila, inklusive mot medborgare i Ryska federationen, inför rätta.

Det är inte vår plan att ockupera det ukrainska territoriet. Vi tänker inte påtvinga någon någonting med våld. Samtidigt har vi hört ett ökande antal uttalanden från väst, om att det inte längre finns något behov av att följa de dokument som anger resultatet av andra världskriget, som undertecknats av den totalitära sovjetregimen. Hur kan vi svara på det?

Resultaten av andra världskriget och de uppoffringar vårt folk var tvungna att göra för att besegra nazismen är heliga. Detta strider inte mot de höga värderingarna av mänskliga rättigheter och friheter i den verklighet som växte fram under efterkrigsdecennierna. Detta betyder inte att nationer inte kan åtnjuta rätten till självbestämmande, vilket är inskrivet i artikel 1 i FN-stadgan.

Låt mig påminna er om att de människor som bor i territorier som är en del av dagens Ukraina inte tillfrågades hur de vill bygga upp sina liv när Sovjetunionen skapades eller efter andra världskriget. Frihet styr vår politik, friheten att självständigt välja vår framtid och våra barns framtid. Vi tror att alla folk som bor i dagens Ukraina, alla som vill göra detta, måste kunna åtnjuta denna rätt att göra ett fritt val.

I detta sammanhang skulle jag vilja vända mig till medborgarna i Ukraina.

2014 var Ryssland skyldigt att skydda folket på Krim och Sevastopol från dem som ni själva kallar ”natz”. Folket på Krim och Sevastopol gjorde sitt val till förmån för att vara med sitt historiska hemland Ryssland, och vi stödde deras val. Vi kunde som sagt inte agera på annat sätt.

De aktuella händelserna har ingenting att göra med någon önskan att inkräkta på Ukrainas och det ukrainska folkets intressen. De är kopplade till det försvarande av Ryssland, mot de som har tagit Ukraina som gisslan och försöker använda dem mot vårt land och vårt folk.

Jag erinrar er igen: Vi agerar för att försvara oss från de hot som skapats mot oss och från en värre fara än det som händer nu. Jag ber er hur svårt detta än är att förstå detta och att arbeta tillsammans med oss, ​​för att vända denna tragiska sida så snart som möjligt och gå vidare tillsammans, utan att tillåta någon att blanda sig i våra angelägenheter och våra relationer, utan att utveckla dem oberoende, för att skapa gynnsamma förutsättningar för att övervinna alla dessa problem och för att stärka oss inifrån som en helhet, trots existensen av statsgränser. Jag tror på detta, på vår gemensamma framtid.

Jag skulle också vilja vända mig till militärpersonalen vid den ukrainska försvarsmakten.

Kamrat officerare,

Era fäder och farfäder kämpade inte mot de nazistiska ockupanterna och försvarade inte vårt gemensamma fosterland, för att tillåta dagens nynazister att ta makten i Ukraina. Ni svor trohetseden till det ukrainska folket och inte till juntan, de är folkets motståndare som plundrar Ukraina och förödmjukar det ukrainska folket.

Jag uppmanar er att vägra utföra deras brottsliga order. Jag uppmanar er att omedelbart lägga ner vapnen och gå hem. Jag kommer att förklara vad detta betyder: Militärpersonalen från den ukrainska armén som gör detta kommer fritt att kunna lämna fientlighetszonen och återvända till sina familjer.

Jag vill återigen betona att allt ansvar för den eventuella blodsutgjutelsen helt och hållet kommer att ligga på den styrande ukrainska regimen.

Jag skulle nu vilja säga något mycket viktigt för dem som kan frestas att blanda sig i denna utveckling utifrån. Oavsett vem som försöker stå i vägen för oss eller desto mer, skapar hot mot vårt land och vårt folk, måste veta att Ryssland kommer att reagera omedelbart, och konsekvenserna kommer att bli sådana de aldrig sett i hela sin historia. Oavsett hur händelserna utvecklas är vi redo. Alla nödvändiga beslut i detta avseende har tagits. Jag hoppas att mina ord kommer att bli hörda.

Medborgare i Ryssland,

Våra förfäders kultur och värderingar, erfarenheter och traditioner, gav alltid en kraftfull grund för välbefinnandet och själva existensen för hela stater och nationer, deras framgång och livskraft. Naturligtvis beror detta direkt på förmågan att snabbt anpassa sig till ständiga förändringar, upprätthålla den sociala sammanhållningen och beredskap att konsolidera och samla alla tillgängliga krafter för att gå vidare.

Vi behöver alltid vara starka, men denna styrka kan ta sig olika uttryck. ”Lögnernas imperium”, som jag nämnde i början av mitt tal, utgår i sin politik främst från grov, direkt kraft. Om detta är vårt talesätt så, att vara ”allt brawn and no brains”.

Vi vet alla att, att ha rättvisa och sanning på vår sida, är det som gör oss verkligt starka. Om så är fallet skulle det vara svårt att inte hålla med om att det är vår styrka och vår beredskap att kämpa som är grunden för självständighet och suveränitet och ger den nödvändiga grunden för att bygga en pålitlig framtid för ditt hem, din familj, och ditt fosterland.

Kära landsmän,

Jag är säker på att hängivna soldater och officerare från Rysslands väpnade styrkor kommer att utföra sin plikt med professionalism och mod. Jag tvivlar inte på att statliga institutioner på alla nivåer och specialister, kommer att arbeta effektivt för att garantera stabiliteten i vår ekonomi, vårt finansiella system och sociala välbefinnande, och detsamma gäller för företagsledare och hela näringslivet. Jag hoppas att alla riksdagspartier och det civila samhället intar en konsoliderad, patriotisk ståndpunkt.

I slutändan ligger Rysslands framtid i händerna på dess multietniska folk, vilket alltid har varit fallet i vår historia. Det betyder att de beslut som jag fattade kommer att verkställas, att vi kommer att uppnå de mål vi har satt upp och på ett tillförlitligt sätt garantera vårt fosterlands säkerhet.

Jag tror på ert stöd och den oövervinnerliga kraft som bottnar i kärleken till vårt fosterland.

______________________________________________________

(PS. Till och med en liten micro blog som den här har blivit shadow banned, så dela gärna Tack.)

Annons