FN måste förbjuda de amerikanska ockupationsstyrkorna i Syrien

Av Vladimir Danilov den 2022-01-10 i New Eastern Outlook

”Under de senaste månaderna har anti-amerikanska känslor bland syrierna märkbart intensifierats, syrierna kräver att den amerikanska armén drar sig tillbaka från Syrien. Att dessa känslor tilltar beror inte bara på den fortsatta illegala exporten av syrisk olja från USA till Irak, vilket regelbundet rapporteras av den syriska arabiska nyhetsbyrån SANA och från FN:s talarstol av de officiella syriska myndigheterna. Ett ökande antal ledare för arabiska stammar och klaner i östra Syrien, vars medlemmar dödades för sina politiska åsikter och övertygelser mot den illegala ockupationen av sitt land av amerikanska trupper och deras kurdiska allierade, ansluter sig till de antiamerikanska protesterna.

Internationella rödakorskommittén (ICRC) uppskattar att under de tio åren av krig i Syrien har 36 % av landets 18 miljoner invånare förlorat sina hem, 6,6 miljoner människor har blivit interna flyktingar och 13,4 miljoner människor behöver humanitärt bistånd. Mer än 5,6 miljoner människor har lämnat Syrien sedan 2011. Det pågående kriget i Syrien beror främst på medverkan från internationella aktörer, framför allt USA.

Användningen av den amerikanska armén och legosoldater för att stödja nykoloniala mål har blivit standarden för USA:s beteende. Det är särskilt tydligt i Washingtons agerande i Syrien, där USA inte bara förlitar sig på den amerikanska armén utan tusentals privata militära kompanier (PMC), som fortsätter att plundra den arabiska republiken Syrien på dess energiresurser, artefakter och all annan egendom. Men genom att hävda sina ‘rättigheter’ som kolonisatörer, dikterar de för de arabiska stammarna och klanerna, vem och hur de tillåter kontakt med de officiella myndigheterna i Damaskus.

Samtidigt ökar listan över brott som begås av den amerikanska militären i Syrien för varje dag, vilket gör det oundvikligt att världssamfundet inte skulle uppmärksamma agerandet som utanför lagen.

I slutet av december sa till exempel den syriske utrikesministern i en intervju med den syriska statliga TV-kanalen Suria, att USA och dess allierade styrkor höll över 57 000 flyktingar i Al-Hol-lägret i norra Syrien, inklusive 30 000 barn. De syriska myndigheterna har upprepade gånger krävt att Europa ska hämta hem dem till de länder de kommer ifrån.

Al-Hol 2019

Al-Tanf-regionen i landet, vilken kontrolleras av amerikanerna, har blivit en gråzon för militanta grupperingars verksamhet, de i sin tur gömmer sig bakom läger med civila flyktingar som upplever svårigheter och brist på allt, mat, vatten och medicin. Till exempel övergick före detta soldater från Shumar-stammen, som bor i östra delen av guvernementet Al-Suwayda, till de syriska arabiska väpnade styrkorna, som en del av de åtgärder som vidtagits av officiella Damaskus för att skapa fred i landet. På grund av den svåra situationen i flyktinglägret i Et-Tanf, rapporteras det att främst flyktingar söker sig in i terrorgruppen Jaysh Maghawir al-Thawra (förbjuden i Ryska federationen). Amerikanerna fördelar det humanitära biståndet uteslutande mellan milis grupperingarna, vilket inte heller räcker ens för dem. Och så har det varit i mer än ett år. För deltagande i terroristgruppernas aktiviteter betalas det ut cirka 400 dollar, vilket är en mycket anständig summa med syriska mått mätt.

Jaysh Maghawir al-Thawra and US soldiers

Efter att ha etablerat sig på en strategiskt viktig plats ignorerar den amerikanska armén kraven från de legitima myndigheterna i Syrien att lämna landet. USA fortsätter sin militära aktivitet och varje fordon som inte tillhör den ”USA vänliga ”sidan, eller vilken skara människor som helst som rör sig i en oönskad riktning för USA, beskjuts och förstörs.

I december berättade The New York Times om den amerikanska arméns krigsbrott i Syrien, hundratals civila dödade och total straffriheten för handlingar som utförts av den amerikanska elitarméns specialstyrkor ”Delta force”. Enligt The New York Times var enhetens soldater en del av den hemliga Talon Anvil-gruppen, som från 2014 till 2019 riktade attackdrönare mot mål i Syrien och gjorde sig skyldiga till ett betydande antal civila offer.

Någon meningsfull reaktion från det internationella samfundets sida på de syriska myndigheternas upprepade uppmaningar att sätta stopp för USA:s laglöshet och plundring av landet har inte kommit. Detta misslyckande har under de senaste åren föranlett utvecklingen av väpnat folkligt motstånd mot Washingtons politik, precis som det gjorde i Afghanistan och i Irak. Konfrontationen har redan förvandlats till en anti-amerikansk gerillarörelse.

Framför allt blev detta särskilt uppenbart vid väpnade attacker mot amerikanska militärbaser i Syrien, vilka alltmer börjat utsättas för missilattacker och drönarattacker. Den största amerikanska basen på det syriska territoriet Et-Tanf, har nyligen blivit måltavla för flera drönarattacker. Drönarna ändrar taktik och närmar sig olika för varje attack. Den senaste attacken vilken involverade vad som kan kallas en svärm kärna, attackerade avvärjnings systemen med de grundläggande amerikanska luftvärns- och anti-drönarsystemen. Vissa drönare lyckades till och med avfyra projektiler mot vitala mål som bränsledepåer, ledningsposter, retrodiktiva antenner, radar etc., utan att upptäckas av avlyssningssystemen.

För att blockera USA:s utsmuggling av Syriens nationella egendom och begränsa den amerikanska militärens aktiviteter, blockerar Syriens befolkning med jämna mellanrum den amerikanska arméns väg och tvingar dem att ändra rutt. Ibland händer detta även med stöd av den syriska armén.

Soldaterna från den amerikanska ockupationsstyrkan i Syrien börjar allt mer att tappa nerverna inför sådana handlingar. De flippar ut helt och börjar utföra flyganfall. Till exempel den 4 januari attackerade den internationella koalitionen ledd av USA, positioner i Deir ez-Zor Governorate i nordöstra Syrien, varifrån den amerikanska militärbasen hade attackerats tidigare i området.

Under dessa förhållanden blir freden i Syrien bräckligare. När som helst kan en ny våg av väpnad konflikt börja i Syrien för att försöka att med våld fördriva den amerikanska militären från landet.

Därför är en objektiv reaktion från FN och det internationella samfundet, att förbjuda de amerikanska ockupationsstyrkornas aktiviteter och olagligförklara deras vistelse i Syrien. Och att påbjuda deras snabba tillbakadragande från landet. Bara en sådan reaktion från FN kan rädda regionen från ännu en väpnad konflikt och föra den efterlängtade freden till folket i Syrien.”

Vladimir Danilov, politisk observatör, exklusivt för onlinetidningen NEO