Gengångare

Vapenproducenternas intressen har blivit NATO:s.

Mångfalden av den antiryska propagandan är öppen och talande. Enbart på grund av enfalden hos de svenska medierna, med det långvariga innötandet av en falsk Rysslands bild kan det fortgå. Den ska få oss att tro på en militär lösning av en i grunden monetär konflikt.

USA är desperata att kontrollera EU:s utrikespolitik, för att inte hamna i ett ekonomiskt bakvatten gentemot Euro Asien koalitionen. Den gamla kallakriget taktiken av inneslutande med militära maktmedel är överspelad och kan enbart leda till katastrof.

NATO har förrått Europa

NATO har förrått Europa, exakt som den Trojanska häst det är. Genom sin aggression mot Europas största och rikaste land, har NATO skapat den energikris vi nu ser.

Inte nog med det. NATO kommer att förvärra den och föra EU till ruinens brant, genom att hävda att det är Rysslands aggressivitet och inte tvärtom som är orsaken. Det är dags för alla EU:s länder att vakna upp och se verkligheten som den är. Vi lever inte längre under kommunismens slagskugga, Sovjetunionen är borta. Ryssland utgör inte det verkliga hotet, det verkliga hotet är resterna av ett försvarssystem som sedan länge har tjänat ut sitt syfte.

Cui bono

Vem tjänar på det som händer nu? En fråga det endast finns ett svar på. Europa är inte skyldiga att försvara NATO, inte ens att låtsas att NATO längre fyller något syfte. Handels”krigen” med olagliga sanktioner talar sitt tydliga språk och att skapa fiendskap med dessa vapen är inget EU kommer att vinna fördelar med. Det är något Ryssland har försökt få EU politiker att förstå enda sedan Sovjet och Warszawapakten avslutades.

Den enorma fördelen EU har är att ett så rikt land som Ryssland, med sina energitillgångar och sina stora naturresurser, ligger inte granne utan i Europa. Det är detta NATO försöker skapa en fiende av.

Återigen Cui bono

Vad är det egentligen NATO vill förhindra. WWII är slut, det kalla kriget är slut. Sovjetunionen släppte alla länderna fria att skapa egna självständiga stater, det avskaffade sig själv i den mest oblodiga revolution som skådats. (Oräknat de som svälte ihjäl vid utplundringen under Jeltsin). Nu försöker NATO skapa en skenbild av den fiende som inte längre finns. Varför?

Är det för att vapenmånglarnas industrier ska fortsätta ha en lukrativ marknad, eller är det för att Saudiarabien har en så perfekt demokrati. Vems demokrati är den perfekta, finns det överhuvudtaget en sådan. Vilket land kan slå sig för bröstet och kalla sin demokrati för exemplarisk.

Vilka autokrater är de värsta, kan de verkligen mäta sin ondska med vapenkrämarnas ständiga krig. Jag tror inte dessa autokrater når dit, till de miljoner döda och de miljoner som är på ständig flykt undan vapenkrämarnas ondska, möjligen som vapenkrämarnas lydiga redskap, men då är de ändå inte mer än just redskap.

Så var är våra klarsynta statsmän och kvinnor som vågar ställa frågan och se svaret i vitögat. Cui bono

Den multipolära verkligheten vill se ett konsekvent internationellt regelverk, inte en inkonsekvent världspolis.

Den nya koalitionen mellan Ryssland och Kina kan bara hanteras med diplomati, nedrustning och handelsavtal, inte med militära maktmedel eller undergrävande olagliga sanktioner.

När propaganda dimmorna lättar syns de mellanstatliga relationerna som ett måste för Homo sapiens överlevnad.

NATO är en gengångare från förra seklet utan mänskliga mål och förutsättningar.

I NATO fördraget lyder punkt ett som följer.

Artikel 1

Parterna förbinder sig, i enlighet med Förenta nationernas stadga, att lösa alla internationella tvister där de kan vara inblandade med fredliga medel på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och rättvisa inte äventyras, och att avstå i sina internationella förbindelser från hot eller användning av våld på något sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas syften.

Annons